Bedieninge

BEDIENINGE IN DIE GEMEENTE

GO GET KIDS -KINDERKERK

 • Evangelisasie
 • Personeel
 • Kinderkerk (6jr – Gr.7)
 • Kleuterkerk (2 jr – Gr.2)
 • Babasorg tydens dienste
 • Uitreikings

JUST JC – JEUGBEDIENING

 • Bybelstudie Groepe
 • Kleingroepe
 • Ongetroude werkende Jeugaksie
 • Getroude Jeugaksie
 • Uitreikings Gemeenskapsaksie

SANG EN MUSIEK

 • Klankbeheer
 • Sangbediening (solo of harmonie)
 • Koor
 • Musikante (voorsang)
 • Musikante (orkes)

ADMINISTRATIEF

 • Nuusbrief
 • Webtuiste

PASTORAAL

 • Huisbesoek, Hospitaalbesoek
 • Sorgherders
 • Bejaardesorg
 • Barmhartigheidsdiens
 • Versorging van Nuwe lede
 • Berading – Huweliksvoorligting en verryking

TEGNIESE INSTANDHOUDING

 • Instandhouding van geboue, tuine.
 • Elektriese instandhouding
 • Rekenaarinstandhouding

OUDIOVISUEEL

 • Duplisering en verspreiding van Preekopnames CD’s en Kasette
 • Video-opnames
 • Elektroniese bord
 • Multimedia

VROUE-AKSIE

 • Begrafnis – liefdediens
 • Gasvroue – by funksies by tee na oggenddiens
 • Bybelstudie
 • Gebedsgroep

EVANGELISASIE

 • Evangelisasiespan en Opvolgwerk
 • Sorgherders
 • Voorbidders (Intersessors)
 • Versorging by dood
 • Sendingsaksies

AKSIE RONDOM DIE KERKDIENS

 • Deurwagters/Verwelkomers/Dienswerkers
 • Altaarwerkers
 • Parkeerbeamptes
 • Koster
 • Nagmaal