Die Doel van Pinkster – Deël 1

Johannes 16:28: “Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat Ek die wêreld en gaan na my Vader.”

Johannes 14:16:  “En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:”

Johannes 15:26:  “Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig.”

In die lewe van elke gelowige is die Heilige Gees saam met ons, en in ons, Hy leer en lei ons.  Hy is net so werklik en teenwoordig in ons lewens, soos Jesus was in die lewe van die dissipels.  Die dissipels kon nie ononderbroke gemeenskap met Jesus gehad het terwyl Hy op aarde was nie, Sy teenwoordigheid was beperk tot een plek op ‘n slag.  Nou is Jesus deur sy Gees oral en altyd by ons.  Jesus gaan egter verder en leer ons dat die Gees van die Waarheid, nie net by ons sal wees nie, maar in ons sal wees (Johannes 14:17-18).  Op aarde was Jesus by hulle en kon Hy hulle fisies leer.  Deur die Gees woon Christus nou in ons harte en doen Sy transformerende werk van binne.

Gebed: Here dankie vir die gawe van U Gees. Dankie dat ek nooit alleen hoef te wees nie.  Lei my asseblief in hierdie Pinkstertyd om die volheid van die uitstorting van U Gees in my lewe te ervaar.  Laat U koninkryk kom en U wil geskied in my en deur my.  Amen.

 ***Alle Skrif aanhalings kom uit die Ou Afrikaanse Vertaling (1933/53)