Die Doel van Pinkster – Deël 2

“En kyk, Ek sal die belofte van my Vader aan julle stuur. Julle moet in die stad bly totdat julle van God af met krag bemagtig is.” (Lukas 24:49)

Aan die einde van Sy bediening op aarde het die Here vir die dissipels die Groot Opdrag gegee.  Ons vind dit in Matteus 28:19: “Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.” Elkeen van ons as gelowiges staan onder hierdie opdrag.  Wanneer ons dit nie doen nie is ons skuldig aan ongehoorsaamheid voor die Here.

Ons lewe egter in ‘n wêreld wat glad nie oop is vir die Evangelie nie, dit was nog nooit nie. Wanneer mens oor Geestelike sake wil praat maak mense ons stil of hulle lag ons af.  As jy soos ek is, maak dit ‘n mens half skrikkerig om wel met mense te praat oor die Here.  Die Here het dit verstaan en het daarom vir sy dissipels gesê, gaan wag dat julle met krag bemagtig kan word.  Die Here is gereed om jou met krag toe te rus om effektief hierdie Groot Opdrag te kan na kom.

Gebed: Here dankie vir die voorreg om U kind genoem te kan word.  Dankie vir die voorreg om ‘n dienskneg in U koninkryk te kan wees.  Soms word ek bekommerd Here, want die wêreld is U koninkryk nie goedgesind nie.  Ek is bang en voel dat ek nie die werk kan doen waartoe U my roep nie.  Vergewe my Here. Kom asseblief hier waar ek op U wag en vul my met krag.  Bemagtig my Here deur U Gees om ‘n effektiewe verteenwoordiger van U koninkryk te wees.  Laat U wil geskied en U koninkryk kom.  Amen.

***Alle Skrif aanhalings kom uit die Nuwe Lewende Vertaling