Die Eerste Pinksterfees

Die eerste Pinksterfees het plaasgevind toe Moses die tien gebooie op klip tafels ontvang het 7 weke na Pasga in Egipte (Eksodus 19). Die wet op klip tafels, vir die Jode, staan bekend as Shavuot.

Tydens die eerste Pinksterfees, het daar 3000 mense gesterf (Eksodus 32,19/28). Tydens die Pinksterfees waar die Heilige Gees uitgestort is kom daar 3000 tot bekering. (Handelinge 2:41)

Dit is die fees waar die eerste oes aan God aangebied word en waar ook groot feesvieringe plaasgevind het.  Dit was ook ’n herdenking van die ontvangs van die wet (genoem die Sivan). Die apostels was besig om hierdie fees te vier toe die Heilige Gees op hulle neergedaal het.  En toe dit gebeur, het mense die geluid van ‘n baie sterk wind gehoor.  Die apostels het in vreemde tale begin praat, wat deur die Heilige Gees geïnspireer was. Mense wat alles waargeneem het, het gedink dat hulle dronk was, maar die apostel Petrus het aan die skare gesê dat die apostels vol van die Heilige Gees was.

Pinkster is die verjaardag van die Christelike kerk. Dit is die begin van die missie van die kerk in die wêreld en die oomblik wat God deur die Heilige Gees teenwoordig geword het in die wêreld.

Gebed: Here, baie dankie dat u woord my leer dat ek ’n tempel van die Heilige Gees is en dat Hy in my woon. Dankie dat ek duur gekoop is met u bloed. Ek waardeer u sagte inspraak in my gees en hoe U op so ‘n sagte manier leiding gee in my lewe. Baie dankie. Amen

***Alle Skrif aanhalings kom uit die Ou Afrikaanse Vertaling (1933/53)