Drie Dope in die Nuwe Testament

1 Korintiërs 12:13; Johannes 7:38-39;  Matteus 28:19; Handelinge 2:4

In die Bybel lees ons van drie doop gebeure in ‘n mens se lewe.

  1. Die Doop in die liggaam van Christus deur die Gees, dit is die bekering;
  2. Die water doop (doop van ‘n gelowige); en
  3. Die doping in die Heilige Gees, wat die Pinkster ervaring is.

Wanneer ons tot bekering kom, word ons in die liggaam van Christus in gedoop.  Ons word as’t ware in die liggaam van Christus ingeplaas volgens 1 Korintiërs 12:13.  Dit is dus die Heilige Gees wat ons in een liggaam indoop. En, dit is die Heilige Gees wat ‘n  persoon in die liggaam van Christus in doop.

Met die water doop, (doop van die gelowige) word die doop toegepas deur ‘n ander gelowige persoon soos byvoorbeeld die pastoor.  Die doop volg na bekering in gehoorsaamheid aan God se opdrag soos in Matteus 28:19.

In die Pinkster ondervinding van Handelinge 2, is die Persoon wat die doop toepas nie die pastoor of ‘n persoon wat dalk saam met jou bid vir die doping in die Heilige Gees nie.  Jesus Christus doop ons in die Heilige Gees.  Die resultaat is ‘n bemagtigde getuie vir Jesus Christus.

Gebed: Here, baie dankie dat ek in U liggaam ingedoop is.  Baie dankie dat U my geïnspireer het om my in gehoorsaamheid aan U Woord, laat doop het deur onderdompeling en baie dankie dat U my gevul het met die Heilige Gees deur spreke in tale. Amen

***Alle Skrif aanhalings kom uit die Ou Afrikaanse Vertaling (1933/53)