Gawes van die Heilige Gees en Doping in die Heilige Gees

Handelinge 7:55; 1 Korintiërs 12:8-10; Lukas 24:49; Handelinge 1:8

Die gawes van die Heilige Gees, is die spesiale vermoëns wat God  deur die Heilige Gees aan elkeen van die lede van die liggaam van Christus volgens Sy genade gee.  Dit is vir die gebruik, uitbouing en stigting van die kerk.

In die Ou Testament het die Heilige Gees sporadies vaardig geword oor mense wat op kragdadige wyse deur God gebruik is.  In die Nuwe Testament vind ons dat die gawes werksaam is deur kinders van die Here.  Die gawes is ‘n werking van die Heilige Gees vanuit die binneste van ‘n kind van God.

Die doping in die Heilige Gees is ‘n gawe en ‘n belofte wat Jesus in Lukas 24:49 en in Handelinge 1:8 aan die dissipels belowe.

Nadat jy die Here aangeneem het as jou persoonlike Saligmaker, kan jy bid om gedoop te word met die Heilige Gees by wyse van preke in vreemde tale.  Die doping van Heilige Gees word gegee om jou toe te rus om God se werk te kan doen.
Gebed: Here, ek stel myself beskikbaar as instrument waardeur die Heilige Gees kan werk.  Ek het ‘n behoefte na U krag en toerusting.  Help my om altyd ingestem te wees om U stem te hoor en om die werking van die Heilige Gees te ervaar. Amen

***Alle Skrif aanhalings kom uit die Ou Afrikaanse Vertaling (1933/53)