Pastore

Pastore:

  • Hennie & Bets Maritz (Presiderende Pastoorspaar)
  • Marius Ferreira
  • Christiaan Swanepoel
  • Gerrit Marais

Hierdie leiers tree op as fasiliteerders om die bedienings- en leierskappotensiaal van mense te ontgin, te ontwikkel en te mobiliseer vir bedieningsbetrokkenheid.

Om uit te reik na ander gemeentes in die stad om sodoende ‘n netwerk te span waardeur die stad meer effektief bereik en bedien kan word.

Om na die gemeenskap van Roodepoort uit te reik deur middel van gemeenskapsprojekte.

Om deur middel van ‘n evangelisasieprogram, projekte in gebiede buite Roodepoort, veral Suidelike Afrika en ander wêrelddele te ondersteun.