Pastore

alle pastore vir Dunamis

  • Cobus Scheepers (Middel) – Presiderende pastoor
  • Marius Ferreira (Regs Agter) – Medeleraar
  • Susan Malan (Links Voor) – Medeleraar
  • Christiaan Swanepoel (Middel Agter) – Medeleraar
  • Nadine Swanepoel (Regs Voor) – Pionier
  • Gerrit Marais (Links Agter) – Pionier

Hierdie leiers tree op as fasiliteerders om die bedienings- en leierskappotensiaal van mense te ontgin, te ontwikkel en te mobiliseer vir bedieningsbetrokkenheid.

Om uit te reik na ander gemeentes in die stad om sodoende ‘n netwerk te span waardeur die stad meer effektief bereik en bedien kan word.

Om na die gemeenskap van Roodepoort uit te reik deur middel van gemeenskapsprojekte.

Om deur middel van ‘n evangelisasieprogram, projekte in gebiede buite Roodepoort, veral Suidelike Afrika en ander wêrelddele te ondersteun.