Talespraak in die Woord

Handelinge 2:1-6 (OAV): “Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar ‘n geluid uit die hemel soos van ‘n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het.  Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.  Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon.  Toe die mense die geluid hoor, het ‘n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie.”

Die tale waarna hier verwys word, was bestaande dialekte, die persone wat dit gepraat het, het dit egter nie verstaan nie en was deur die Heilige Gees geïnspireer. Wanneer daar verwys word na profesie, word daar ook dikwels verwys na talespraak. Die grondteks van die Nuwe Testament verwys na talespraak as ‘glossalalia’, ‘glossa’ en ‘lalia’ wat ‘tong’ en ‘praat’ beteken.

Op die dag van Pinkster het ‘n skare bymekaar gekom en nadat Petrus gepreek het, het daar duisende mense tot bekering gekom en in tale begin praat. Petrus het verduidelik dat wat hulle daar waarneem deur Joël geprofeteer was. Daar bestaan steeds talle misverstande in baie gelowiges se gemoed in hoe die praat van tale binne gemeente verband moet opereer.  Ons moet egter onthou dat God se Gees leiding gee en bemoedig en geensins ontwrigting wil teweeg bring nie.

Gebed: Here dankie dat U self die doper met die Heilige Gees is.  Mag U dit self bonatuurlik in ons lewens openbaar.  Mag U woord ‘n openbaring vir elke kind van God wees. Mag ons Goddelik gelei word om die doping in die Heilige Gees rondom talespraak te verstaan.  U is ook ons Trooster wat hoop aan ons verkondig.  Dankie dat U Gees ook strome van vrede en rus in ons bring.   Amen