Wedergeboorte

Johannes 3:3:  “Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”

Johannes 3:7:  “Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.”

In Johannes 3:3 & 7 word die Griekse woord “genēthēnai anôthen” gebruik wat beteken om opnuut voortgebring te word van bo.  Hierdie gebeurtenis word wedergeboorte genoem en daarom is dit belangrik om vir mekaar te sê; wedergeboorte is ‘n onsigbare gebeurtenis, wedergeboorte is nie ‘n idee nie.

Wat gebeur, hoe doen God dit? Paulus beskryf wedergeboorte as reiniging en vernuwing, “deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees het Hy [God] ons gered.”  Titus. 3:5

Wedergeboorte is ‘n tipe wassing, maar ook ‘n tipe vernuwing.

Gebed: Vader, ek weet dat my sondes my van U geskei het.  Ek is regtig jammer, vergewe my asseblief en help my om nie weer te sondig nie.  Ek glo dat U seun, Jesus Christus, vir my sondes gesterf het, uit die dood opgewek is, lewendig is en my gebed hoor.  Jesus ek vra U om Here van my lewe te wees, en om van vandag af in my hart te heers. Stuur asseblief u Heilige Gees om my te help om U te gehoorsaam en om U wil vir die res van my lewe te doen, ek bid dit in Jesus se Naam, Amen.

***Alle Skrif aanhalings kom uit die Ou Afrikaanse Vertaling (1933/53)