Missie

Om ongelowige mense te lei om ware toegewyde navolgers van Jesus te wees deur:

Te groei in grootte as gevolg van uitreiking na die wêreld

Te groei in sterkte as gevolg van aanbidding

Te groei in warmte as gevolg van gemeenskap

Te groei in diepte as gevolg van dissipelskap

Te groei in breedte as gevolg van bediening

Daar is potensiaal in elke mens om dit te word en te wees wat God wil hê hy/sy moet wees. Deur die ontdekking en ontwikkeling van hierdie potensiaal kan ons almal ware navolgers van Hom wees.