Kontak Ons

Dienstye:
Sondae: Oggenddiens 09h00
     GoGetKids (Kinderkerk) 09h00
     ReBelong 17h00
Woensdae: Vrouebiduur 09h30
Donderdae: Carpe Diem Seniors 10h00
Vrydae: 412 Youth 18h00

Kantoorure:
Maandag – Donderdag (Vrydag): 08h00 – 16h00 (13h00)
011 768 4555
admin@agswilropark.co.za